Sportovní klub vozíčkářů Ostrava

Propozice na M-ČR jednotlivců ve stolním tenise vozíčkářů
Ostrava
31. 5.–3. 6. 2012Pořadatel:
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava ve spolupráci TJ Mitttal Ostrava

Datum konání:
31. 5.–3. 6. 2012

Místo konání:
Hala TJ Mittal Ostrava, Varenská 40 a

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději do 25. května 2012 na adresu Zdeněk Jedlička, Chrpová 536/2B, 736 01 Havířov, tel.: 777 345 701, jedlicka.skv@seznam.cz nebo v elektronické podobě na stránkách
www.skvostrava.cz

Prezentace:
31. května 2012, 14:00–18:00 hod. v areálu TJ Mittal Ostrava, klubovna č. 59

Startovné:
hráči 550 Kč, doprovod 550 Kč (pouze pro kvadru TT - 1 a hráče mladší 18 let),
ostatní doprovody platí náklady v plné výši 2 000 Kč

Cestovné:
Nebude hrazeno

Ubytování:
Zajistí pořadatel v areálu herny TJ Mittal Ostrava

Stravování:
Zajistí pořadatel v areálu herny TJ Mittal Ostrava, klubovna č. 59

Soutěže:
1. Jednotlivkyně ženy TT 3 – 5 (para)
2. Jednotlivci muži TT 1 – 2 (kvadru)
3. Jednotlivci muži TT 3 – 5 (para). Každý s každým.
4. Čtyřhra Open. Na dvě porážky.
5. Dvoučlenná družstva Open. Na dvě porážky.
6. Open. Vyřazovací KO.

Soutěže jednotlivci ženy TT 3 – 5 (para) a jednotlivci kvadru TT 1 – 2 (kvadru) se sloučí
do jedné skupiny (z důvodů nižšího počtu účastníků). Hrát bude každý s každým a na
základě výsledků se vyhodnotí jednotlivé kategorie.

Losování soutěží:
31. května 2012 v 19:00 hod. v areálu TJ Mittal Ostrava, klubovna č. 59

Podmínky nominace:
Mohou se zúčastnit všichni hráči, kteří se na toto M-ČR nominují. Nominace vychází z žebříčku k 31. 12. 2011, který byl schválen zástupci oddílu. A zašlou do termínu uzávěrky svoji přihlášku na výše uvedenou adresu. Po příjezdu se budou řádně prezentovat a zaplatí startovné.

Začátek soutěží:
Pátek – 1. června 2012 od 9:00 do 19:00 hod.
Sobota – 2. června 2012 od 9:00 do 17:00 hod.

Pravidla:
Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu pro vozíčkáře. Na zasedání STK 11.11. 2006 v Brně byl schválen tento hrací systém. Trenér reprezentace ČR je oprávněn určit složení dvojic v kategoriích družstva Open, čtyřhra Open dle svého uvážení.

Míčky:
*** DHS Double Happiness Sports

Protesty:
Podávají se hlavnímu rozhodčímu do 15 min. po ukončení jednotlivých utkání,
s poplatkem 500 Kč.

Ceny:
Hráči na prvních třech místech obdrží medaile, diplomy a ceny.

Závěrečná ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit doplňky k jednotlivým statím, nejpozději před zahájením soutěží.
Všichni účastníci jsou povinni dodržet ustanovení, předpisy a bezpečnostní opatření po celou dobu trvání soutěže ve všech prostorách a dbát pokynů pořadatelů.
V případě neúčasti nominovaného hráče bez vážných příčin, je vysílající, TJ (SK) povinna uhradit pořadateli vzniklé výdaje v plné výši.
Hráči se zúčastňují Mistrovství České republiky na vlastní nebezpečí.
Propozice nabývají platnosti dnem odeslání nominovaným účastníkům MČR ve stolním tenise vozíčkářů to je 2. 4. 2012.