PROD

Professional Orientation of People with Disability „PROD“
Profesní orientace hendikepovaných osob

Profesní orientace hendikepovaných osob – mezinárodní projekt

V tomto roce se SKV Ostrava stal partnerem mezinárodního projektu „Profesní orientace hendikepovaných osob“, jehož iniciátorem je turecká organizace z asijské části Turecka – města Kahramanmaraš.
Projekt „Profesní orientace hendikepovaných osob“ se zaměřuje na praktické pracovní uplatňování hendikepovaných osob. Měl by mapovat problematiku profesní přípravy mládeže i dospělých. Projekt je financovaný z programu Celoživotního učení – Leonardo da Vinci a účastní se ho partneři ze 7 zemí (Turecka, Španělska, Itálie, Bulharska, Velké Británie, Polska, Rumunska a České republiky).
Sportovní klub vozíčkářů využije dlouholeté spolupráce s občanským sdružením Trianon, které zaměstnává hendikepované osoby a zajišťuje již řadu let provoz chráněné dílny. Společně vypracovaná analýza bude zahrnovat konkrétní problematiku zaměstnávání hendikepovaných osob, jejich vzdělávacích potřeb a individuálních možností profesního rozvoje. Analýza také podrobně zmapuje legislativu podporující zaměstnávání a vzdělávání vedoucí k profesnímu změření hendikepovaných osob. Na problematiku se tedy podívá z pohledu cílové skupiny i z širšího legislativního rámce.
Zdejší situaci všichni vesměs známe, nicméně zajímavé bude srovnání s partnerskými zeměmi. Protože podobné aktivity proběhnou také na úrovni všech partnerských organizací.
Celkovým výstupem projektu budou dvě publikace shrnující poznatky z jednotlivých zemí. První z nich bude vydána v podobě příručky „Profesní orientace hendikepovaných“, druhá pak shrne veškeré fungující příklady dobré praxe, jež poslouží k vzájemné inspiraci zúčastněných organizací, jejich členů i široké veřejnosti zabývající se tímto tématem.

Přejít nahoru